احساس عاشقانه

جملات عاشقانه و زیبا در وبلاگ احساس عاشقانه


-
اگر من نبودم
که تو به رفتنش عادت نمی کردی
می دانم
گاهی نرسیدن به آرزوهای بزرگ
آدم را به چیزهای کم
راضی می کند


رضا ادهمیان
-
کــــاشــ مــیـــشــُــــد
بــــــــــِ جـــآیـــِ عــیــنــکــــِ فــرِیــــمـــ مــشــکــــــی
و رُژِ قـــــــــرمــــــــــــز
مــــــَـــــــــــــــعــــــــرِفـَـــــتـــــُـــــ
تــــو چـــِهـــرهـــ ِ بــَـــعـــضــیــــا دیــــــــــد . . .
-
ﻧـــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”
-
اینکه دوستم داشته باشی مثل این است که

عابری در پیاده رو ناگهان در آغوشم بگیرد

همین قدر بعید…همین قدر ممکن… !
-
به جان چشمانت قسم
اینبار آنچنان رفتنی ام …
که ، کاسه های آب را هم قسم دهی
نه آن روزها باز میگردند و نه من . . .
-
در دست های چه کسی
اسراف می شوی تو
اکنون که من
به ذره ذره ات محتاجم؟
-

کوچه های بن بست
همان خیابان های غمگینی هستند
که از رسیدن به تو
نا امید شده اند
-
باید باور کنیم
تنهایی
تلخ‌ترین بلای بودن نیست،
چیزهای بدتری هم هست،
روزهای خسته‌ای…
…که در خلوت خانه پیر می‌شوی …
و سال‌هایی
که ثانیه به ثانیه از سر گذشته است.
تازه
تازه پی می‌بریم
که تنهایی
تلخ‌ترین بلای بودن نیست،
چیزهای بدتری هم هست:
دیر آمدن!
-

ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ که می گوﯾﻨﺪ :ﻣﺮﺩ ﺑـﺎﯾﺪ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑـﺎﺷﺪ …
ﭼﺸﻤـﻭ ﺍﺑـﺮﻭ ﻣﺸﮑﯽ ﺑـﺎﺷﺪ …
ته ریش داشته ﺑـﺎﺷﺪ ……
ﻭ …!!ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮیم :ﻣﺮﺩ ﺑﺍﯾﺪ ﺑﺎﻭﺟــﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﻏﺮﻭﺭﺵ – ﻣﻬﺮﺑـﺎن ﺑﺎﺷﺪ …
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ تمام ﻟﺠﺒﺎﺯﯾﻬﺎیش – ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ….
ﺑــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣــــﻪ خستگی ﻫﺎﯾﺶ – ﺻﺒـﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ …
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﺶ – ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ …
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ
-
مسافر شعر ، حلول کن !
در پس کوچه های غزل
در واژه واژه های زوال
در ابیاتی که متولد نشده ، می میرند
دلتنگِ واژه هایی هستم که در چشمانت نگفتم
سرمای کوچه های یخ زده را می توان تحمل کرد
اما ! اندوهِ کوچه هایِ بی تو را نه !!!
دروازه های قلبم بسته می ماند تا خاطراتت کوچ نکنند
کنار پنجره ی یادت می مانم تا :
گمشده ام بیاید
اینجا تهران است ؛ به وقتِ آمدنت…
-
دستم خالی ست .
اما ,
دلم , پُر, است , از دوست داشتنِ تو …
ببخش مرا , بِضاعَتم , همین است .
نفسهایم , شاهدند …
از جان , همه , جانم , فدایِ تو ….
-
سیب از درخت افتاد
ستاره از آسمان
تو از چشم من
گاهی فرقی نمیکند از کجا ؟

سرنوشت مشترکی است سقوط …
-
ای کــاش از هـمـان روز ازل ،
دهــان هــایـمـان را نـیـز ” گــِــل ” مـی گــرفـتـنـد !

آنـگـاه بـی شـک ؛
نــگـاه مـن و لـبـخـنـد تـو ،
شـنـیـدنی تـریـن زبـان ِ زنـده ی دنـیـا مـی شـد . .
-
خواستم خودمو گول بزنم،
همه خاطراتمو انداختم یه گوشه ای و گفتم “فراموش”،
یه چیزی ته قلبم خندید و گفت: “یادمه”
-
غم انگیز است….
شب از پهلویی به پهلوی دیگر شوی
ببینی ...
تاریکیاز جای خود تکان نخورده است!
-
شازده کوچولو از گل پرسید آدمها کجان؟
گل گفت:باد به اینور و آنورشان می برد!
این بی ریشگی حسابی اسباب دردسرشان شده!