احساس عاشقانه

احساس عاشقانه

جملات عاشقانه و زیبا در وبلاگ احساس عاشقانه


-

تمام لبخند های دنیا یک شکلند !
شبیه یک کاسه ای است که ،
فقط درونش خوبی و مهربانی ،
و شادی ریخته می شود …
تا به حال لبخندی را دیده ای ،
که منحنی اش به طرف پایین باشد ؟
مواظب باش که کاسه ی لبخندت ،
معکوس نگردد …
چون آنچه که درونش ریخته ای ،
به هدر می رود !

--
http://upir.ir/934/Untitled-6_4728e.jpg