احساس عاشقانه

جملات عاشقانه و زیبا در وبلاگ احساس عاشقانه


-
اگر من نبودم
که تو به رفتنش عادت نمی کردی
می دانم
گاهی نرسیدن به آرزوهای بزرگ
آدم را به چیزهای کم
راضی می کند


رضا ادهمیان