احساس عاشقانه

احساس عاشقانه

جملات عاشقانه و زیبا در وبلاگ احساس عاشقانه


-
نه بهار با هیچ اردیبهشتی
نه تابستان با هیچ شهریوری
ونه زمستان با هیچ اسفندی
اندازه پاییز به مذاق خیابانها خوش نیامد
پـائیز مــهری داشـت کـه بـــَر دل هـر خیـابان مـی نشست . . .