احساس عاشقانه

جملات عاشقانه و زیبا در وبلاگ احساس عاشقانه


-
دوباره پاییز
اما نه فصل خزان زرد!
دوباره پاییز
اما نه فصل اندوه و درد!
دوباره پاییز
فصل زیبای سادگی
دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی . . .