احساس عاشقانه

جملات عاشقانه و زیبا در وبلاگ احساس عاشقانه


-
آهویی که به کفتار چشمک بزنه ،
لیاقت نداره سایه ی “شیــــر” رو سرش باشه . . !!